Comunicacions i premis

Apartats bàsics del resum: Títol, cognoms i noms dels autors, institució, correu electrònic de l’autor, resum estructurat que constarà dels apartats: objectius, pacients/material i mètode, resultats i conclusions.

 • El resum no tindrà més de 250 paraules.
 • Qualsevol referència a persones, institucions o altres dades que indiquin la procedència del mateix, farà que el Comitè Científic no el pugui avaluar.
 • El primer signant de la comunicació ha d’estar inscrit en el Congrés, en el moment de la presentació.
 • Un autor podrà presentar només un treball com a primer signant.
 • Data límit d’enviament 1 d'octubre (inclòs)
 • Un cop l’abstract sigui acceptat, se us comunicarà l’hora i el dia de presentació d’aquest format oral o pòster digital, juntament amb les instruccions corresponents per a la presentació en format digital.

Objectiu: Premiar els tres millors treballs originals presentats al 25è Congrés de la Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia.

Bases

 1. Poden optar als premis els treballs presentats al Congrés en format oral o pòster.
 2. Primer premi dotat amb 1.250 €, segon premi amb 750 € i tercer premi amb 500 €.
 3. El Jurat està format pel Comitè Científic del Congrés de la Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia (SCGiG).
 4. Es valorarà: l’originalitat, interès per a l’especialitat, presentació i metodologia.
 5. La decisió del Jurat és inapel·lable i serà publicada a la web de la SCGiG.
 6. La Junta Directiva de la SCGiG es reserva el dret de decidir qualsevol incidència que es presenti en la convocatòria.
 7. Optar a aquests premis pressuposa l’acceptació d’aquestes bases.

Estructura simposi proposat pels socis

 • Un soci de la SCGIG (qualsevol antiguitat) pot proposar un simposi temàtic al Congrés 2019 de la Societat.
 • El simposi, al qual es deixarà un espai de 1h en el programa, pot incloure entre 2 i 4 ponents i un moderador, que en principi pot ser el mateix soci que el proposi.
 • L’estructura de la proposta ha de ser:

  - Presentació del tema amb breu justificació del tema, objectiu del simposi i presentació de l’estructura (N de ponents, temps assignats, títol proposat de les ponències, altres detalls si s’escau). 250 paraules màxim
  - Per cada ponència: títol, nom del ponent, i breu presentació del tema tractat i del perfil de ponent (que justifiqui perquè és proposa i què podrà aportar). 200 paraules per cada ponència màxim.

 • En cap cas la SCGIG podrà reconèixer honoraris o cobrir les despeses de desplaçament dels ponents o moderador.
 • La decisió sobre acceptació del simposi escollit, serà per judici incontestable del Comitè Científic.
 • En cas de no acceptació com simposi, i sempre que el moderador i els ponents no manifestin expressament el seu desacord, el contingut de les ponències serà reorientat per ser avaluat, de forma automàtica, com comunicacions orals, en el mateix format de presentació utilitzat pel simpòsium.
 • Data límit per presentar-ho 31 de juliol (inclòs)

Dates d'interès
Falten...
  LÍMIT PRESENTACIONS SIMPOSI PROPOSAT PELS SOCIS:

  31 de juliol de 2019

  TAULA RODONA "La vellesa que vé: noves necessitats, maneres de conviure i de donar resposta a la dependència":


  LÍMIT INSCRIPCIONS:

  4 de novembre de 2019

Seu
Acadèmia de Ciencies Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears
Acadèmia de Ciencies Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears
C/ Major de Can Caralleu, 1-7
08017 Barcelona
93 203 07 31
http://www.academia.cat
Com arribar-hi
Estació de Reina Elisenda
( a 10 minuts de l'Acadèmia)
Línies 66, 60, 130, V3, V7 i N8
A 15 minuts per la Ronda de Dalt
Ronda de Dalt, Sortida 9